Livet

Tandlossningsproblem i Dalarna

Att tänderna kommit att bli en statssymbol råder det inga tvivel om, men trots detta är det inte alla som håller koll på sin munhälsa på ett bra sätt – och en plats där munhälsan till och med lett till tandlossning hos befolkningen är i Dalarna.

Tidigare har vita tänder tandkrämvi skrivit om hur vita tänder idag kommit att bli en symbol för status, något som i sanningens namn är både på gott och ont. Detta eftersom att den men vita tänder markerar att denne faktiskt har råd att lägga en slant på sin munhälsa samtidigt som den med gulare tänder också markerar att dennes livssituation inte är lika bra som de personer vars bländande leenden vittnar om deras status. Och en plats där detta är extra tydligt är i Dalarna. Vad Sveriges Radio skriver om är bland annat att just allt fler personer i Dalarna drabbas av tandlossning och att den positiva trenden som tidigare rådde med minskande kariesförekomst nu kommit till sin ende och stannat av. Men vad beror detta på? Det som tandhygienisten Kristina Edman pekar på är just de ekonomiska förhållandena som råder här.

Sämre ekonomi ger sämre tänder

Munhälsa och ekonomi är starkt sammankopplade och man kan tydligt se hur sambandet mellan en dålig ekonomi och en dålig munhälsa går hand i hand med varandra. Något som blir extra tydligt när man ser till Dalarna. Men man ska inte tro att ekonomiska förhållanden enbart är att skylla på här. En annan sak som hygienisten pekar på är att det också kan bero på tandvårdsrädsla samt att man inom tandvården haft interna problem och långa köer vilket också medfört att personer fått vänta på tok för länge mellan sina besök hos dem. Problemet är bara att om trenden med tandlossning fortsätter som den gör så kan detta slutligen komma att ha inverkan på människornas livskvalitet, något som personerna som lider av tandlossning oxp menar att de upplever.